“Одиторска компания Добреви” ООД е създадена през месец февруари 1998 г. от двама дипломирани експерт-счетоводители, с предмет на дейност одиторски и счетоводни услуги. Вписана е в регистъра на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).