“Одиторска компания Добреви” ООД е създадена през месец февруари 1998 г. от двама дипломирани експерт-счетоводители, с предмет на дейност одиторски и счетоводни услуги. Вписана е в регистъра на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Екип

Екипът включва регистрирани одитори и специалисти с богат практически опит в счетоводството и в провеждането на одити на финансови отчети, изготвени по националните и международните счетоводни стандарти, на предприятия от различни сфери на икономиката.

Маргарита Добрева
Маргарита Добрева е регистриран одитор от 1992 година. Предходният й професионален стаж е като главен счетоводител и като преподавател в Икономически университет – град Варна. Притежава опит в одита на финансови отчети на предприятия от различни отрасли и на проекти по международни програми. Участва като лектор в счетоводни и данъчни семинари.
Николай Добрев
Николай Добрев е регистриран одитор от 1995 година. Има професионален стаж като главен счетоводител и като финансов ревизор. Притежава опит в одита на финансови отчети на транспортни, производствени, строителни, търговски и други предприятия.