“Одиторска компания Добреви” ООД е създадена през месец февруари 1998 г. от двама дипломирани експерт-счетоводители, с предмет на дейност одиторски и счетоводни услуги. Вписана е в регистъра на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Екип

Екипът включва регистрирани одитори и специалисти с богат практически опит в счетоводството и в провеждането на одити на финансови отчети, изготвени по националните и международните счетоводни стандарти, на предприятия от различни сфери на икономиката.

Маргарита Добрева
Маргарита Добрева е регистриран одитор от 1992 година. Предходният й професионален стаж е като главен счетоводител и като преподавател в Икономически университет – град Варна. Притежава опит в одита на финансови отчети на предприятия от различни отрасли и на проекти по международни програми. Участва като лектор в счетоводни и данъчни семинари.
Николай Добрев
Николай Добрев е регистриран одитор от 1995 година. Има професионален стаж като главен счетоводител и като финансов ревизор. Притежава опит в одита на финансови отчети на транспортни, производствени, строителни, търговски и други предприятия.
Ирина Иванова
Ирина Иванова е бакалавър по счетоводство и работи като счетоводител и помощник-одитор от 2008 година.
Антония Йорданова
Антония Йорданова е магистър по счетоводство и работи като счетоводител от 2003 година, а като помощник-одитор – от 2008 година.
Снежана Андонова-Йорданова
Снежана Андонова-Йорданова е магистър по счетоводство и работи като главен счетоводител. От 2012 година става част от екипа на дружеството, като помощник-одитор.