“Одиторска компания Добреви” ООД е създадена през месец февруари 1998 г. от двама дипломирани експерт-счетоводители, с предмет на дейност одиторски и счетоводни услуги. Вписана е в регистъра на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Екип

Екипът включва регистрирани одитори и специалисти с богат практически опит в счетоводството и в провеждането на одити на финансови отчети, изготвени по националните и международните счетоводни стандарти, на предприятия от различни сфери на икономиката.

Маргарита Добрева
Николай Добрев
Ирина Иванова
Антония Йорданова
Снежана Андонова-Йорданова